Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2007

01


στη μνήμη μιας μεγάλης αγάπης,
ενός μολυβένιου στρατιώτη και
μιας όμορφης χάρτινης χορεύτριας,
που ενώθηκαν με τα δεσμά
της φωτιάς...

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Η αγάπη παραμορφώνει!