Σάββατο 1 Μαρτίου 2008

Agrrr

Ένα κομμάτι ουρανό,

μι' ανάμνηση δάσους,

ένα κορμί να ιδρώνει

στην προσπάθεια του

να πετάξει,

μια φλόγα στο στήθος

κι ένα μουγκρητό μες απ’ τα δόντια

να φτιάχνει ρύμες σκύλου

και βρισιές αγίου

που κρύφτηκε στα μπουρδέλα

να μεταλάβει, ζωής καρπούς.