Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2010


κρέμασαν μια λάμπα στο σκοτάδι τ’ονόμασαν αλήθεια.. κι ύστερα οι άνθρωποι έγιναν ηλεκτρικοί...