Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011ποιητής είν'αυτός που βλέπει στα πρόσωπα τον ουρανό
και στα κορμιά, τα κύμματα..