Τρίτη 1 Μαΐου 2012φεύγει η νύχτα
και μένει η νύχτα μου..
μέρα που λείπεις..
δε λείπει η λύπη μου..