Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2007

σβούρα
γυρίζω γύρω από μένα

γυρίζοντας γύρω από σένα

γυρίζεις γύρω από σένα
γυρίζοντας γύρω από μένα

στο άπειρο

χωρίς τελεία

-