Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

ΜΠΑΜ!
το κεφάλι μου μια καπνισμένη κάνη με όνειρα από λιωμένο μολύβι..