Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011


Ανάξιος μέσα στους πιστούς μου
κι όσων παλμό και ανασασμό
τους δίνει ο νους μου,
ανάξιος όποιος δεν μπορεί
μεσ’ στο σεισμό, το χαλασμό
κάστρο τη γνώμη του να στήσει,
και καρτερεί,
και λέει: να ιδώ, και δεν μπορεί
κι αργοσαλεύει του η ψυχή
ωσάν το κυπαρίσι. Κ.Π